การบริหารการจัดการเรือ

แพ็คเกจการดูแลตามความต้องการ

ลี มารีนตระหนักดีว่าคุณลูกค้าหลายท่านต่างต้องการประสบการณ์ล่องเรือยอชท์ที่ทรงคุณค่าของตน เราจึงออกแบบแพ็คเกจเฉพาะเพื่อให้เหมาะตามความต้องการและการใช้งานของเรือแต่ละลำ เริ่มตั้งแต่ระบบการตรวจเช็ค การทำความสะอาด การดูแลรักษา การเติมเชื้อเพลิง และบริการการจัดหาลูกเรือ